Ftalan dibutylu (DBP)

  • Dibutyl phthalate (DBP)

    Ftalan dibutylu (DBP)

    Ftalan dibutylu jest plastyfikatorem o silnej rozpuszczalności dla wielu tworzyw sztucznych. Stosowany w przetwórstwie PVC, może nadać produktowi dobrą miękkość. Może być również stosowany w powłokach nitrocelulozowych. Posiada doskonałą rozpuszczalność, dyspergowalność, przyczepność i wodoodporność. Może również zwiększyć elastyczność, odporność na zginanie, stabilność i wydajność plastyfikatora powłoki farby. Ma dobrą kompatybilność i jest szeroko stosowanym plastyfikatorem na rynku. Nadaje się do różnych gum, octanu butylu celulozy, polioctanu etylocelulozy, estru winylowego i innych żywic syntetycznych jako plastyfikatorów. Może być również używany do produkcji farb, artykułów papierniczych, sztucznej skóry, tuszu drukarskiego, szkła bezpiecznego, celofanu, paliwa, środka owadobójczego, rozpuszczalnika zapachowego, smaru do tkanin i zmiękczacza gumy itp.